NRSG332M6.3V12.5X20F,768-3826,NIC Components NRSG 系列 6.3 V 直流 3300μF 通孔 铝电解电容器 NRSG332M6.3V12.5X20F, ±20%容差, 21mΩ(等值串联), 最高+105°C ,NIC Components
ROHM代理商
专业代理销售ROHM(罗姆)全系列产品
美国1号分类选型新加坡2号分类选型英国10号分类选型英国2号分类选型日本5号分类选型

在本站结果里搜索:    
热门搜索词:万用表  电容  molex  连接器  NSX系列  63V 5mm  TDC180-5A  H8670VBAAA  804-8394  TDC180-5A

NIC Components NRSG 系列 6.3 V 直流 3300μF 通孔 铝电解电容器 NRSG332M6.3V12.5X20F, ±20%容差, 21mΩ(等值串联), 最高+105°C

制造商零件编号:
NRSG332M6.3V12.5X20F
库存编号:
768-3826
NIC Components NRSG332M6.3V12.5X20F
声明:图片仅供参考,请以实物为准!

NRSG332M6.3V12.5X20F产品详细信息

NRSG Series

NRSG332M6.3V12.5X20F产品技术参数

  安装类型  通孔  
  尺寸  12.5 x 20mm  
  等值串联电阻值  21mΩ  
  电容值  3300 μF  
  电压  6.3 V 直流  
  端子类型  通孔安装  
  高度  20mm  
  技术  电解  
  结构  径向  
  容差  ±20%  
  容差 负  -20%  
  容差 正  +20%  
  寿命时间  5000h  
  纹波电流  2.36A  
  系列  NRSG  
  泄漏电流  0.01 CV or 3 μA  
  引线节距  5mm  
  引线直径  0.6mm  
  直径  12.5mm  
  最低工作温度  -40°C  
  最高工作温度  +105°C  
关键词         

NRSG332M6.3V12.5X20F相关搜索

安装类型 通孔  NIC Components 安装类型 通孔  铝电容器 安装类型 通孔  NIC Components 铝电容器 安装类型 通孔   尺寸 12.5 x 20mm  NIC Components 尺寸 12.5 x 20mm  铝电容器 尺寸 12.5 x 20mm  NIC Components 铝电容器 尺寸 12.5 x 20mm   等值串联电阻值 21mΩ  NIC Components 等值串联电阻值 21mΩ  铝电容器 等值串联电阻值 21mΩ  NIC Components 铝电容器 等值串联电阻值 21mΩ   电容值 3300 μF  NIC Components 电容值 3300 μF  铝电容器 电容值 3300 μF  NIC Components 铝电容器 电容值 3300 μF   电压 6.3 V 直流  NIC Components 电压 6.3 V 直流  铝电容器 电压 6.3 V 直流  NIC Components 铝电容器 电压 6.3 V 直流   端子类型 通孔安装  NIC Components 端子类型 通孔安装  铝电容器 端子类型 通孔安装  NIC Components 铝电容器 端子类型 通孔安装   高度 20mm  NIC Components 高度 20mm  铝电容器 高度 20mm  NIC Components 铝电容器 高度 20mm   技术 电解  NIC Components 技术 电解  铝电容器 技术 电解  NIC Components 铝电容器 技术 电解   结构 径向  NIC Components 结构 径向  铝电容器 结构 径向  NIC Components 铝电容器 结构 径向   容差 ±20%  NIC Components 容差 ±20%  铝电容器 容差 ±20%  NIC Components 铝电容器 容差 ±20%   容差 负 -20%  NIC Components 容差 负 -20%  铝电容器 容差 负 -20%  NIC Components 铝电容器 容差 负 -20%   容差 正 +20%  NIC Components 容差 正 +20%  铝电容器 容差 正 +20%  NIC Components 铝电容器 容差 正 +20%   寿命时间 5000h  NIC Components 寿命时间 5000h  铝电容器 寿命时间 5000h  NIC Components 铝电容器 寿命时间 5000h   纹波电流 2.36A  NIC Components 纹波电流 2.36A  铝电容器 纹波电流 2.36A  NIC Components 铝电容器 纹波电流 2.36A   系列 NRSG  NIC Components 系列 NRSG  铝电容器 系列 NRSG  NIC Components 铝电容器 系列 NRSG   泄漏电流 0.01 CV or 3 μA  NIC Components 泄漏电流 0.01 CV or 3 μA  铝电容器 泄漏电流 0.01 CV or 3 μA  NIC Components 铝电容器 泄漏电流 0.01 CV or 3 μA   引线节距 5mm  NIC Components 引线节距 5mm  铝电容器 引线节距 5mm  NIC Components 铝电容器 引线节距 5mm   引线直径 0.6mm  NIC Components 引线直径 0.6mm  铝电容器 引线直径 0.6mm  NIC Components 铝电容器 引线直径 0.6mm   直径 12.5mm  NIC Components 直径 12.5mm  铝电容器 直径 12.5mm  NIC Components 铝电容器 直径 12.5mm   最低工作温度 -40°C  NIC Components 最低工作温度 -40°C  铝电容器 最低工作温度 -40°C  NIC Components 铝电容器 最低工作温度 -40°C   最高工作温度 +105°C  NIC Components 最高工作温度 +105°C  铝电容器 最高工作温度 +105°C  NIC Components 铝电容器 最高工作温度 +105°C  
电话:400-900-3095
QQ:800152669

NRSG332M6.3V12.5X20F产品技术参数资料

ROHM半导体简介  |  ROHM产品  |  ROHM动态  |  产品应用  |  按产品系列选型  |  按产品规格选型  |  ROHM选型手册
Copyright © 2017 http://www.rohm-chip.com All Rights Reserved. 技术支持:电子元器件 ICP备案证书号:粤ICP备11103613号